Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen ger kommunikationsstöd till hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens medarbetare och chefer. Kommunikationsarbetet bedrivs av en kommunikationschef och sju kommunikatörer. 

Kommunikatörerna fungerar som ett stöd för verksamheterna och ska se till att informationen är samordnad, proaktiv, strategisk och följer Malmö stads kommunikationspolicy och grafiska profil.

Behöver du stöd i ditt kommunikationsarbete? Kontakta oss på kommunikationsavdelningen så hjälper vi dig. Det kommunikativa stödet kan till exempel handla om kommunikationsplanering och kommunikationsstrategier, kriskommunikation, pressfrågor, sociala medier, webbrelaterade frågor samt text-, film- och trycksaksproduktion. Kontakta oss så tidigt som möjligt i processen.

I kommunikationsavdelningen ingår enheten för nämnd- och ärendehantering, som bland annat har det övergripande ansvaret för att samordna och bereda ärenden till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, organisera nämndens sammanträden samt bistå den med olika stödfunktioner.

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen