Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

HR-avdelningen i HVOF

 

HR-avdelningen tar ansvar för att chefer har tillgång till ett verksamhetsnära stöd till exempel när det gäller rekrytering, löneöversyn, omställning, arbetsrättsliga ärenden samt rehabilitering.

HR-avdelningen tar också ett ansvar för att ta fram och utveckla förvaltningsövergripande strategier för lönebildning, bemannings-planering, systematiskt arbetsmiljöarbete samt personal- och kompetensförsörjning.

 

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen