Grundläggande utbildning i Mina Planer för legitimerad Personal på HVOF särskilt boende

Syfte:

Grundläggande kunskaper i Mina Planer med fokus på SVU- och SIP-processen.

Mål:

Att du efter genomförd utbildning har fått mer kunskap om Mina Planer och erhållit verktyg för ditt arbete med SVU- och SIP-processen.

Målgrupp:

Legitimerad personal som arbetar inom hälsa-, vård och omsorgsförvaltning i avdelning särskilt boende.

Utbildningsdagar:  

Anmäl via respektive datum i högerfliken.

Observera att det måste vara minst 15 deltagare för att utbildningen ska äga rum.

Vi bjuder på fika.

Kontakt

Sjuksköterska

Malin Olsson

Epost: malin.olsson14@malmo.se

Mobil: 0734-12 24 34

Arbetsterapeut

Git Wilsson

Epost: git.wilson@malmo.se

Mobil: 0721-80 32 36

 

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen