Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Gemensam SharePoint

Avdelningen för särskilt boende har en SharePoint som främst riktar sig till chefer och stab men som är öppen för alla. Där läggs filer som kan vara bra att ha istället för att mailas ut till alla och envar och även vissa nyhetsinlägg skrivs där. Sharepointen är endast ett komplement till Komin och helt frivilligt att följa.

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen