Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Senior alert

Senior alert är en hjälp för våra äldre att få stöd och tips att förebygga risker i vardagen, saker som de tidigare kanske inte själv tänkt på men som det tvärprofessionella teamet med samlad kraft hjälper till med, så att brukaren kan får en bättre livskvalitet.

Senior alert är ett webbaserat kvalitetsregister som ska säkerställa ett förebyggande arbetssätt genom att identifiera risker och analysera orsaker för fall, undernäring, ohälsa i munnen och trycksår hos våra brukare.

Varje person som är 65 år eller äldre och som har kontakt med vård och omsorgs erbjuds en riskbedömning.

Senior alert är ett hjälpmedel för att stärka teamarbetet att arbeta strukturerat och att kunna se resultat i registret och tabellerna.

Senior alert synliggör sambandet. Allt hänger ihop, ramlar man kan det bero på undernäring, undernäring kan bero på dålig munhälsa, fallet kan ge ett stillasittande och trycksår. Det gäller att bryta den kedjan.


Kontakt

Projektledare

Marie Grundström

0709-884163

marie.grundstrom@malmo.se


Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen