Månadsavstämning hemtjänst

För att säkerställa att hemtjänst i ordinärt boende har avslutat verkställigheter och/eller enstaka insatser hos brukarna i Lifecare utförarportal. Detta för att brukarna ska få en korrekt avgift samt att ersättning till hemtjänst ska bli rätt och rättvist fördelat.

RutinPDF (pdf, 136.4 kB)

Checklista månadsavstämningPDF (pdf, 103.8 kB)

Manual avstämningslistaPDF (pdf, 353 kB)

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen