Dokumentationshandledare Lifecare utförare


Syfte
Att öka kunskapen och förståelsen för en bra dokumentation samt att ge varje medarbetare stöd och bra förutsättningar att hålla en god dokumentation i Lifecare.

Mål
Att brukarna ska få en säker vård och omsorg, vara delaktiga i upprättandet av en genomförandeplan samt känna sig trygga med att det förs anteckningar kring händelser av betydelse.

Möten

Uppföljningsmöten med fokus på uppdraget som dokumentationshandledare samt anteckningar och genomförandeplan utifrån socialtjänstlagen och Malmö stads riktlinjer.

Mötestider

Anmäl via respektive datum i högerfliken.

För att komma till anmälningsformuläret - tryck HÄR!

Material och länkar

Nedan finns material innehållande mer information om uppdraget samt hjälpreda och manualer.

(Materialet kommer att läggas in senare.)

Hjälpreda

Manualer Lifecare Utförare

Rutin Social dokumentation

 

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen