Behörighetsansökan

Lifecare-Procapita/Lifecare Utförare/Lifecare Planering

I nedanstående formulär beställer du som ansvarig chef behörighet för legitimerad personal, sektionschefer samt hemtjänstkoordinator som ska hantera riktade funktioner i Procapita eller Lifecare Utförare och Planering

Fyll i uppgifter gällande personen behörigheten avser

OBS

Ett krav för behörighet sektionschef HSL är att sektionschefen måste ha genomgått utbildningen Dokumentaion i Procapita HSL

Ansökan gäller: * (obligatorisk)
Ansökan gäller:

Ange lagområde: * (obligatorisk)
Ange lagområde:


Ange behörighet: * (obligatorisk)Ansökan gäller, personuppgifter: * (obligatorisk)
Ansökan gäller, personuppgifter:
En bekräftelse skickas till din e-postadress som du angett vid anmälan.

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen