Lifecare Procapita

Ingress

Lifecare-Procapita är Malmö stads dokumentationssystem för verksamheter inom lagområdena socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Samtliga medarbetare med en vårdrelation till brukare ska dokumentera i Lifecare-Procapita respektive Lifecare Utförare.

ÖSA - Övergripande superanvändare

ÖSA svarar för support, frågor och felanmälningar i Lifecare-Procapita.

Supportfrågor Lifecare Utförare och Procapita

Vid supportfrågor eller felanmälningar i Lifecare-Procapita kan nedanstående e-post användas.

Supportmail till ÖSA

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen