Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Avdelningen för ordinärt boende

Uppdraget

Avdelningen för ordinärt boende ansvarar för de insatser som utförs i brukarnas ordinära boende samt för den kommungemensamma korttidsverksamheten.

Avdelningen verkställer beslutade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och gör bedömningar och behandlingar enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 

Kärnområden för avdelningens verksamhet är hemtjänst, hemsjukvård, rehabilitering och korttidsverksamhet. Avdelningen har cirka 2500 anställda och är organiserad i tio enheter

Klicka på bilden för att se en större bild.


Huvudprocess för ordinärt boende inom hälsa-, vård- och omsorg i Malmö stad:


Huvudprocess för HSL inom hälsa-, vård-och omsorg i Malmö stad:

Ledningsgruppen för ordinärt boende

Ledningsgruppen för ordinärt boende.

Ledningsgruppen för ordinärt boende. Från vänster i bilden: Åsa Hallén, Sara Makboul, Rusmir Fajkovic, Tina Thomasson, Mia Fjellström-Jungmark, Åsa Ollerstam Lundh, Carina Tell, Thomas Lindh, Annika Wahlquist, Paul Dahl, Alexandra Knöös, Edita Durakovic. Mia Fjellström-Jungmark. Saknas: Rebecca Nannsjö (föräldraledig).

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen