Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Konsultativa demensjuksköterskor och Silviasystrar

Mål och uppdragsbeskrivning för konsultativa sjuksköterskor demens och Silviasystrar inom avdelningen Hälsa och förebyggande

Här hittar du deras kontaktuppgifter.

Uppdragsbeskrivningen ska tydliggöra hur konsultativa sjuksköterskorna demens och Silviasystrar inom avdelningen Hälsa och förebyggande arbetar mot personer som har kognitiv svikt/demenssjukdom, deras anhöriga och medarbetare inom Hälsa, vård- och omsorgsförvaltningen (HVOF).

Konsultativ sjuksköterska demens är legitimerad sjuksköterska med fördjupad utbildning och kunskap inom demensområdet och arbetar enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Konsultativ Silviasyster är undersköterska med högskoleutbildning Silviasyster och arbetar inom lagrummet Socialtjänstlagen (SoL).

Mål

 • Skapa förutsättningar för att en personcentrerad vård ska kunna ges till den enskilde. Detta genom att utbilda och handleda personal och anhöriga till personer med kognitiv svikt/demenssjukdom.
 • Samverka mellan kommun och region för att förbättra samarbetet och kontinuiteten vid vård och omsorg för personer med kognitiv svikt/demenssjukdom.

Uppdragsbeskrivning

 • Arbeta konsultativt genom att vara rådgivande, ge stöd och utbildning/ föreläsning/ handledning till medarbetare och anhöriga inom HVOF.
 • Erbjuda enskilda eller gruppsamtal till patient/brukare/anhöriga.
 • Göra hembesök eller ta emot besök.
 • Vid behov medverka vid team-möten/ vårdplaneringar/ SIP.
 • Utbilda i och vara stöd vid BPSD-registrering.
 • Omvärldsbevaka kring områdets forskning och utveckling.
 • Hålla i nätverk för Silviasystrar inom HVOF 1 gång/ termin.
 • Delta i Skåneövergripande nätverk.
 • Hålla externa föreläsningar i föreningar m fl.
 • Medverka i informationsdagar såsom exempelvis nationella anhörigdagen och internationella äldredagen.
 • Samverka med externa vårdgivare.

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen