Behörighetsansökan Lifecare-Procapita/Lifecare Utförare

I nedanstående formulär beställer du som ansvarig chef behörighet för legitimerad personal, ekonomer, administrativ personal, sektionschefer samt samordnare som ska hantera riktade funktioner i Procapita eller Lifecare Utförare.

Ett krav för behörighet sektionschef HSL är att sektionschefen måste genomgått utbildningen Dokumentation i Procapita HSL.

Fyll i uppgifter gällande personen behörigheten avser

Ansökan gäller: * (obligatorisk)
Ansökan gäller:





Ange lagområde: * (obligatorisk)
Ange lagområde:


Ange behörighet: * (obligatorisk)








Ange om Ordinare/Ersättare/Tvilling:
(OBS! Gäller endast behörighet i Lifecare Utförare)
Ange om Ordinare/Ersättare/Tvilling:



Ansökan gäller, personuppgifter: * (obligatorisk)
Ansökan gäller, personuppgifter:








Har personen SITHS-kort? * (obligatorisk)





En bekräftelse skickas till din e-postadress som du angett vid anmälan.

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen