Lifecare Planering

Lifecare planering är vård och omsorgs planeringsstöd som hjälper till att få struktur på alla uppdrag som ska utföras.

Hälsa-, vård- och omsorgsverksamheten är informationskrävande och komplex att planera. Nya händelser under arbetsdagen gör att förutsättningarna ständigt förändras som kräver omplanering.

Lifecare planering är ett planeringsstöd som hjälper till att få struktur på alla uppdrag som ska utföras. Beslutade insatser som vårdtagaren fått beviljat läggs in som besök i Lifecare planering enligt den genomförandeplan som är upprättad tillsammans med vårdtagaren.

Lifecare planering syr sedan ihop besöken efter mottot "rätt person med rätt kompetens utför rätt insats vid rätt tidpunkt". Med sig ut på arbetspasset får personalen sedan en plan som beskriver vad som ska göras.

Ansök om behörighet via formuläret.

Supportmail till ÖSA 

På arbetsfältet vård och omsorg hittar du mer information och manualer till Lifecare planering.

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen