Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Fixartjänst

Från och med 1 januari 2018 finns samtliga Fixartjänster organiserade inom avdelning för hälsa och förebyggande. Totalt finns fem Fixatjänster som arbetar i hela Malmö stad, fördelade i olika geografiska områden.

Fixartjänsten är till för att förebygga fall.

Fixartjänsten erbjuder servicetjänster i hemmet för att förebygga och undanröja risk för fallolyckor. En genomgång av hemmet görs enligt en checklista för att hitta och åtgärda tänkbara risker.

Tjänsten är avgiftsfri, men eventuellt material bekostades av den enskilde.

Målgrupp:

  • Malmöbor som är 75 år eller äldre som bor i ordinärt boende.
  • Brukare som är 67 år och bor i ordinärt boende och har hemtjänst eller någon beviljad insats enligt SoL eller LSS som motsvarar hemtjänst. Insats som motsvarar hemtjänst är ledsagarservice, kontaktperson, boendestöd eller personlig assistans (gäller inte personlig assistans beviljad av Försäkringskassan enligt Socialförsäkringsbalken, SFB).

Fixartjänsten utför inga tjänster som hemtjänsten har ansvar att utföra eller tjänster som normalt kräver specialkompetens och behörighet av yrkesman, till exempel VVS och elarbete.

Andra exempel på tjänster som inte ingår i fixartjänst är fönsterputsning, städning, trädgårdsarbete, snöskottning och flyttning.

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen