Workshoppar kring SVU,
Mina planer och SIP

Sedan januari 2018 har Malmö stad, primärvården och regionen samverkat utifrån nya samverkanslagen vid utskrivning. Från januari 2019 är även psykiatrin med. Nu är det dags att fördjupa vårt samarbete med fem stycken workshoppar. 

De fem work­shopparna är uppdelade i två spår: somatik och psykiatri. Man kan anmäla sig till båda.

Förra året hölls ett antal välbesökta workshoppar med syfte att göra denna samverkan så bra som möjligt. Under våren 2020 blir det en repris på dessa.

Frågeställningarna som workshopparna kommer att kretsa runt är: Vilken information behöver de olika vårdaktörerna? Vad får det för konsekvenser när information saknas i Mina planer? Hur kan vi utveckla samverkan?

Syftet med workshopparna är att få ökad förståelse för varandras arbete och samsyn kring SVU-processen för att uppnå målet i vårt gemensamma uppdrag – en trygg, säker och delaktig patient!

Fördelning av platser mellan ASF, FSF och HVOF är förbestämda. Prata med din chef vilket datum du kan anmäla dig till.

Vi bjuder på fika under efter­middagen. Deltagande är kostnadsfritt.

Målgrupp för workshopparna
Alla professioner inom slutenvård, primärvård, psykiatri och Malmö stad som arbetyar i Mina planer.


Frågor?

Kontakta Christina Holm, christina.holm@malmo.se, eller Karin Leijon-Norlin, karin.leijon-norlin@malmo.se, på hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen.

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen