Utbildning i SBA-digital

Under april månad kommer det att ges två tillfällen att lära sig mer om SBA-digital, vårt digitala hjälpmedel för SBA-arbete.

Utbildningen riktar sig i första hand till dig som är brandskyddsansvarig och i andra hand till dig som arbetar i SBA-digital och genomför brandskyddskontroller. 

Under utbildningen kommer vi att arbeta i SBA-digital, därför är det viktigt att du har tillgång till SBA-digital och har en dator med dig för att kunna arbeta under utbildningen. Kontakta förvaltningens säkerhetssamordnare vid frågor kring SBA-digital och tillgång till systemet.

Datum: 
16 april (kl. 9-12)
eller 23 april (kl. 13-16)

Plats: Kungsgatan 13, LOKAL

Utbildningen är kostnadsfri och anmälan bindande.

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen