Utbildning brandskyddskontrollant 20/11

Här kan du som är brandskyddskontrollant och som arbetar med egenkontroll av brandskydd i verksamhetens systematiska brandskyddsarbete anmäla dig till utbildning.

Mål och syfte med utbildningen är:

  • att få ökad kunskap om brandskydd och rollen som brandskyddskontrollant.
  • att få ökad kunskap om brandrisker och hur dessa kan förebyggas.
  • att kunna utföra en relevant och verksamhetsanpassad egenkontroll av verksamhetens brandskydd.

Utbildningen innehåller:

  • Lagen om skydd mot olyckor
  • Hur brandskydd är uppbyggt
  • Brandskyddskontrollantens uppgift och ansvar
  • Statistik bränder i vårdanläggningar Malmö
  • Brandrisker och åtgärder för att förebygga bränder
  • Utrustning för att upptäcka, begränsa och hantera brand
  • Egenkontroll

När: 20 november

Tid: kl. 09:00-11:00

Var: Kungsgatan 13, rum 3123

Antal platser: 16

Utbildningsansvarig:
Pär Håkansson
Tel: 0709-342400
Mejl: par.hakansson@malmo.se

Fyll i anmälan nedan:

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen