Stimulansmedel "Fler händer i vården"

Uppdrag från ledningsgruppen

2018 har Malmö stad tilldelats totalt 58 421 695 kr inom ramen för statsbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen.

Inom Ordbo, (hemtjänst hemsjukvård rehab) har vi fått 27 806 333 kr och (korttid) 2 381 246 kr.

Nu vill ledningsgruppen från strategiska avdelningen höra

1. Vad ni använt pengarna till i år (första kvartalet)

2. Resultat och effekt av satsningarna (första kvartalet)

3. Hur vi går vidare

Bakgrunden är att det kan vara så att vi från 2019 inte längre får stimulansmedel för "Fler händer i vården" som vi fått sedan 2015. Det ska alltså skrivas en sammanfattning av hur vi använt pengarna och vilken nytta satsningarna gjort.

Tryck på länken nedan så kommer ni till frågeformuläret. Besvara det och skicka så sammanställer jag svaren.

Till frågeformuläret

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen