SoL-dagen

Välkommen att anmäla dig i formuläret nedan. Stäm av med närmaste chef före anmälan.

Utbildningen ges under en heldag

Datum: Tisdagen den 29 maj, kl 8:30 - 16:00

Plats: Rudbecksgatan 1, Mathildenborg, Lokal Aulan

Dina ifyllda uppgifter kommer att sparas för att möjliggöra eventuellt utskick av material/enkäter före/efter utbildningstillfället, samt för statistik. När detta är gjort kommer dina uppgifter att raderas.

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen