SoL - dag - sommarintroduktion 2018

Utbildningen riktar sig till sommarvikarier inom Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen.

 Syfte

Förmedla kunskap i Socialtjänstlagens olika delar. Ge förutsättning för professionellt bemötande och att omvårdnad ges på bästa möjliga sätt till våra brukare så att de känner trygghet. Ge grundläggande kunskaper i dokumentation.

Mål

Utgångspunkten är att deltagarna har en förståelse av vikten i bemötande mot brukare och anhöriga samt bemötande vid demens och psykisk ohälsa. Att kunna se brukaren i ett helhetsperspektiv, från det normala åldrandet till olika sjukdomstillstånd. Att ha grundläggande kunskap om palliativ vård vid livets slut. Att ha grundläggande kunskaper i dokumentation.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till sommarvikarier inom HVOF.

Innehåll

  • Information från HR
  • Socialtjänstlagen, biståndsbeslut och sekretess
  • Dokumentation
  • Värdegrund och bemötande
  • Min dag som undersköterska
  • Det normala åldrandet
  • Pallaitv vård
  • Bemötande vid demens och psykisk ohälsa
  • Anhörigperspektivet

Innehållet kan eventuellt komma att ändras något innan utbildningsstart. 

Omfattning

Heldag 08:30-16:30. Lunch mellan ca kl 12:00-13:00

Fika

Det bjuds på för- och eftermiddagsfika, medan lunch ordnas på egen hand.

Anmälan

Anmälan görs i högerspalten. Efter anmälan kommer den som anmäler in få en bekräftelse via mejl med deltagarnamn, utbildning, datum och adress.

Avanmälan

För avanmälan kontaktas utbildningsansvariga. Se kontaktuppgifter längre ned på sidan.

Anordnas av

Enheten för FoU, kvalitet och utbildning

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen