Personlyftsutbildning

Välkommen att anmäla dig i formuläret nedan. Stäm av med närmaste chef före anmälan.

Tid: Onsdagen den 27 juni, kl 08:30-15:30

Plats: Mellanhedsgatan 26 A, entréplan, Gyllebogården 

Kollektivtrafik: Buss nr 4, hållplats Västervång

Tänk på att: Ha oömma kläder och gärna bekväma skor som är lätta att ta av och på. 

Innan den praktiska utbildningen ska du har gjort introduktionsutbildningen i Lär-kan.

Länk till utbildningsmaterialPDF (pdf, 1 MB)

Dina ifyllda uppgifter kommer att sparas för att möjliggöra eventuellt utskick av material/enkäter före/efter utbildningstillfället, samt för statistik. När detta är gjort kommer dina uppgifter att raderas.

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen