Förflyttning med personlyft - sommarintroduktion 2019

Att förflytta en brukare med personlyft är en vanligt förekommande arbetsuppgift inom vård och omsorg. Det är en avancerad uppgift som ställer krav på goda kunskaper om säkert och hantering hos den personal som ska utföra arbetsmomentet.  

Syfte

Att efter genomförd utbildning ha praktisk och teoretisk kunskap om vad som är viktigt att tänka på vid förflyttning med personlyft.

Mål

Att du efter genomförd och godkänd utbildning har kunskap om hur du använder en personlyft på ett säkert sätt.

Målgrupp

Sommarvikarier inom Hälsa-, vård och omsorgsförvaltning och som har gått bredvid i sin verksamhet och varit med i samband med förflyttning med personlyft. Malmö stads Rutin för personlyft och lyftsele ställer krav på att en av de två som utför en förflyttning med personlyft ska ha gått och blivit godkänd på denna utbildning. 

Innehåll

Utbildningen har både teoretiska och praktiska inslag. Dagen avslutas med ett test i två delar; skriftligt prov och praktiskt genomförande av ett lyft. Efter godkänt testresultat erhåller kursdeltagarna ett intyg som bevis. Länk till utbildningsmaterialPDF (pdf, 1 MB).

Omfattning

Heldags utbildning, kl 08:30-15:30. Lunch mellan ca kl 12:00-13:00

Förkunskap

Inför utbildningen ska Du som deltagare göra introduktionsutbildning i Lär-Kan

Fika

Det bjuds på enklare för- och eftermiddags fika. Lunch står deltagarna själva för. Det finns möjlighet att värma mat på plats.  

Anordnas av

Enheten för FoU, kvalitet och utbildning

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen