Omtest Läkemedelsutbildning

Välkommen att anmäla dig i formuläret nedan. Stäm av med närmaste chef före anmälan.

Omtest Läkemedelshantering

Tid: Måndag den 11 juni, kl 8:30 - 10:30

Plats: Stora Nygatan 1, vån 5

Dina ifyllda uppgifter kommer att sparas för att möjliggöra eventuellt utskick av material/enkäter före/efter utbildningstillfället, samt för statistik. När detta är gjort kommer dina uppgifter att raderas.

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen