Läkemedelsutbildning

Välkommen att anmäla dig i formuläret nedan. Stäm av med närmaste chef före anmälan.

Utbildningen ges under en heldag och avslutas med kunskapstest.

Tid: Fredagen den 8 juni, kl 8:30 - 16:30

Plats: Kungsgatan 13 (Tegel-Karin), vån 4, rum 3123

Dina ifyllda uppgifter kommer att sparas för att möjliggöra eventuellt utskick av material/enkäter före/efter utbildningstillfället, samt för statistik. När detta är gjort kommer dina uppgifter att raderas.

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen