Förflyttningskunskap - sommarintroduktion 2018

Tid: Fredagen den 25 maj, kl 08:30-15:30

Plats: Mellanhedsgatan 26 A, entréplan, Gyllebogården 

Kollektivtrafik: Buss nr 4, hållplats Västervång

Tänk på att: Ha oömma kläder och gärna bekväma skor som är lätta att ta av och på. 

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen