Seminarium - kön, hudfärg och språkbarriärer: vilken betydelse har det i äldreomsorgens vardag?

Välkommen till ett kunskapsseminarium med forskaren och läraren Palle Storm.


Föreläsningen bygger på Palle Storms doktorsavhandling från 2018 "Betydelsen av kön och hudfärg i äldreboendets vardag under olika organisatoriska villkor." Utifrån denna studie diskuteras dels vilka möjligheter och utmaningar som genus, hudfärg och språkbarriärer kan skapa i det dagliga omsorgsarbetet, hur det hanteras, samt vilka konsekvenser olika handlingsalternativ kan generera. Dels presenteras vilka förutsättningar som behövs för att skapa en organisation och ett hållbart omsorgsarbete som både förmår att hantera olikheter inom arbetsgruppen och som förmår att bemöta såväl omsorgspersonalen som omsorgsmottagarna med värdighet och respekt.

Kunskapsseminariet är öppet för alla som jobbar inom hälsa-, vård- och omsorgs förvaltningen.

Datum: fredagen den 13 december

Tid: 13-15

Plats: TegelKarin, Kungsgatan 13 i hörsalen, samling i receptionen klockan 12.50.


Eftermiddagen arrangeras av strategiska utvecklingsavdelningen.

Här kan du läsa hela inbjudan.
Anmälan

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen