Utbildning för nya dokumentationshandledare i social dokumentation

Utbildningen vänder sig till avdelning Hälsa och förebyggande samt Ordinärt boende korttidsenheterna


Syfte

Att deltagaren genom utbildningen ska erhålla god kunskap i social dokumentation.

Mål

Att deltagaren efter genomförd utbildning ska ha handlingsberedskap att tillsammans med ansvarig chef utbilda och handleda personal i social dokumentation på den egna arbetsplatsen för att säkerställa god dokumentation.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till omvårdnadspersonal inom HVOF, avdelning Hälsa och förebyggande samt ordinärt boende korrtidsboenden, omvårdnadspersonal som blivit utsedda till dokumentationshandledare.

Omfattning

En heldag.
Anmälan sker till ett av utbildningstillfällena, innehållet är detsamma vid båda tillfälena. Du hittar anmälan i fältet till höger.

Fika

Det bjuds på enklare för- och eftermiddagsfika. Lunch kan köpas i närheten, matlåda kan förvaras i kyl. Mikrovågsugn finns.

Anordnas av

Socialt ansvariga samordnare för ordinärt boende, HVOF.

Kontakt

Marie-Louise Magnusson Pedersen
Social ansvarig samordnare
E-post: marie-louise.magnusson@malmo.se

Marie-Louise Gräntz
Socialt ansvarig samordnare
E-post: marie-louise.grantz@malmo.se

Frida Tillberg
Socialt ansvarig samordnare
E-post: frida.tillberg@malmo.se

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen