Sårvårdsutbildning

Välkommen att anmäla dig i formuläret nedan. Stäm av med närmaste chef före anmälan.

Utbildningen ges under två halvdagar med en veckas mellanrum.

Datum: Torsdag, den 29 oktober 2020 kl 13.00-16.00 (Del I)

 Datum: Torsdag den 5 november 2020 kl 13.00-16.00 (Del II)

Plats: Storgatan 20. Samling i god tid i receptionen på plan 3


Del I, 3 timmar: Teoretisk undervisning.

Del II, 3 timmar: Kunskapstest

Dina ifyllda uppgifter kommer att sparas för att möjliggöra eventuellt utskick av material/enkäter före/efter utbildningstillfället, samt för statistik. När detta är gjort kommer dina uppgifter att raderas.

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen