Palliativ vårdutbildning

Syfte

Syftet med utbildningen är att skapa ökad livskvalitet för brukare under livets sista tid genom att öka personalens kompetens i palliativ vård.

Mål

Att erbjuda brukare en god palliativ vård i livets slutskede, utifrån individuella behov och önskemål.

Målgrupp

Utbildningen i palliativ vård riktar sig till personal som har gått omvårdnadsprogrammet eller liknande /all personal som i sitt arbete träffar patienter i livets slut. Utbildningen riktar sig både till dig som arbetar i ordinärt och särskilt boende.

Innehåll

  • Palliativ vårdfilosofi.
  • Vanliga förekommande symtom i palliativ vård samt omvårdnad om dessa. Dödens fysiologi.
  • Förhållningssätt och bemötande.
  • Döendet i olika kulturer.
  • Stadsområdets /Malmö stads rutiner kring palliativ vård.
  • Diskussion kring patientfall

SKRIV UT och LÄS igenom kursmaterialet innan utbildning.

Länk till Utbildningsmaterial

Hur vi arbetar med palliativ vård i Malmö stad

Omfattning

Utbildningen omfattar 9 timmar fördelat på 3 kurs tillfällen. Undervisningen bygger på deltagarnas erfarenheter och diskussioner. Max 10 deltagare per kurs. För att erhålla kursintyg krävs aktivt deltagande vid samtliga 3 kurstillfällen.

Fika

Det bjuds på enklare fika.

Anordnas av

Enheten för FoU, kvalitet och utbildning

Denna utbildning ges på begäran, var vänlig kontakta utbildningsansvarig.

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen