Läkemedelsutbildning - verkstad

Läkemedelsutbildning -verkstad


Syfte

Förmedla grundläggande kunskaper inom området läkemedel och läkemedelshantering samt kunskap om basala hygienrutiner och skyddsutrustning. Befästa de kunskaper som förvärvats genom att genomföra den digitala läkemedelsutbildningen.

Mål

Utgångspunkten är att medarbetare ska få grundläggande kunskap kring läkemedel och läkemedelshantering och att efter utbildning kunna bli delegerad i överlämnande av läkemedel.

Att alla anställda ska vara väl förtrogna med de hygienriktlinjer som fastställts av Malmö stad och Socialstyrelsens författningar, för att minimera smittspridning.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till omvårdnadspersonal som är aktuell för delegering i läkemedelshantering. I denna utbildning ingår även basal hygien.

De medarbetare som inte arbetat inom vården tidigare ska genomföra Lärkans utbildning i läkemedelshantering inför utbildningstillfället.

Innehåll

  • Sammanfattning av den digitala läkemedelshanteringsutbildningen
  • Läkemedelslistor och signeringslistor
  • Förbrukningsjournal narkotika
  • Överlämnade av läkemedel
  • Visning av olika läkemedelsformer
  • Olika stationer med patientfall och praktisk träning på att överlämna läkemedel
  • Basala hygienriktlinjer

Efter godkänt kunskapstest sker praktisk handledning samt delegering av leg. Sjuksköterska.

Viktigt:För att anmäla en medarbetare till läkemedels verkstaden krävs att medarbetaren har genomfört den digitala utbildningen Läkemedelshantering 2020 i Lärkan och visa diplom vid utbildningstillfället.


Läkemedelshantering prov/kunskapstest 2020 görs digitalt

Vad gäller för medarbetare som ska förnya en delegering?

Medarbetare som har en delegering som ska förnyas, behöver enbart göra utbildningen Läkemedelshantering 2020 samt Läkemedelshantering prov/kunskapstest 2020.

Läkemedelsverkstad är frivilligt för dessa medarbetare.

För ytterligare information om läkemedelsutbildningen kontakta utbildare på Kompetenscentrum:

073-207 49 26

hvof.sskutbildare@malmo.se

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen