Läkemedelsutbildning

Välkommen att anmäla dig i formuläret nedan. Stäm av med närmaste chef före anmälan.

Utbildningen ges under en heldag. Utbildningen är indelad i två delar: På förmiddagen mellan kl. 8.30 och 11.00 arbetar deltagarna individuellt med den digitala utbildningen i Lärkan. Tänk på att ha med aktuell inlogg, utan inlogg kan inte utbildningen genomföras. På eftermiddagen mellan kl. 12.00-16.00 arbetar deltagarna med lärarledd läkemedelsverkstad.

Datum: Tisdag, den 5 maj 2020 kl 8:30 - 16:00.

Plats: OBS. Ny lokal: Storgatan 20, vån 6. Samling i receptionen på plan 3 i god tid innan testet. Utbildarna hämtar deltagarna på plan 3.

Fika: Under utbildningsdagen bjuds på enkel för- och eftermiddagsfika.

Anmälan till det digitala Kunskapstestet görs separat i rulllistan "Kunskapstest läkemedelshantering".


Dina ifyllda uppgifter kommer att sparas för att möjliggöra eventuellt utskick av material/enkäter före/efter utbildningstillfället, samt för statistik. När detta är gjort kommer dina uppgifter att raderas.

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen