Läkemedelsutbildning(kunskapstest)

Välkommen att anmäla dig i formuläret nedan. Stäm av med närmaste chef före anmälan.

Obs. Ingen utbildning endast digital kunskapstest. 

Tid: Tisdag den 7 april, kl 08:15 - 09:45

Plats: Kungsgatan 13 (Tegel-Karin), vån 3, rum 3123

Dina ifyllda uppgifter kommer att sparas för att möjliggöra eventuellt utskick av material/enkäter före/efter utbildningstillfället, samt för statistik. När detta är gjort kommer dina uppgifter att raderas.

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen