Läkemedelsutbildning(kunskapstest)

Välkommen att anmäla dig i formuläret nedan. Stäm av med närmaste chef före anmälan.

Obs. Ingen utbildning endast digital kunskapstest. Deltagarna måste ha med sig inloggningsuppgifter för att kunna genomföra testet.

Tid: Måndag 4 maj, kl 08:30 - 10:00

Plats:OBS:Ny lokal, Storgatan 20, vån 6. Samling i receptionen på plan 3 i god tid innan testet. Utbildarna hämtar deltagarna på plan 3.

Dina ifyllda uppgifter kommer att sparas för att möjliggöra eventuellt utskick av material/enkäter före/efter utbildningstillfället, samt för statistik. När detta är gjort kommer dina uppgifter att raderas.

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen