Kunskapstest läkemedelshantering


Förändringar i läkemedelsutbildningen till omvårdnadspersonal med anledning av corona/covid -19

 

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten rekommenderar distansutbildning för vuxna, för att minska smittspridningen av corona/covid-19, har hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen beslutat att den utbildarledda läkemedelsutbildningen från och med 4 maj 2020 ska ersättas av en digital läkemedelsutbildning. Detta innebär att alla annonserade utbildningstillfällen är inställda och ersätts med digital utbildning samt att inga nya utbildningstillfällen kommer annonseras.

Detta är en tillfällig lösning med anledning av covid-19. Så snart det är möjligt, när Folkhälsomyndigheten ändrar rekommendationer, kommer utbildningen att återgå till ursprungligt koncept.

Var kan utbildningen och kunskapstest genomföras?

 

 • På egna sektionen. (Utbildningsblocken görs med fördel i olika pass för maximal inlärning. Se förslag på upplägg nedan)
 • I egna hemmet på dator eller surfplatta. (Mobiltelefon kan fungera om pdf kan läsas).
 • För sektioner som omöjligt kan avvara dator för utbildning och som har wifi, finns möjlighet till kortare lån av bärbar dator.
 • För sektioner som omöjligt kan uppfylla något av ovan finns möjlighet till enstaka utlån av dator på kontor på Tegel-Karin.
 • Prov/kunskapstest genomförs med tillit på samma plats som utbildningen.

Exempel på hur utbildningen med fördel kan planeras för maximal inlärning:

Dag 1 görs Läkemedelshantering 2020 (2-3 timmar)

Dag 2 görs Läkemedelshantering 2020 digital läkemedelsverkstad (2-3 timmar)

Dag 5 görs Läkemedelshantering prov/kunskapstest 2020 (1-2 timmar beroende på hur många försök som görs). Kan även utföras tidigare beroende på medarbetarens behov av studietid inför prov/kunskapstest.

Vilka utbildningar i Lärkan ska genomföras?

Läkemedelshantering 2020 (2-3 timmar)

 • Modul: Lagar som styr vårt arbete
 • Modul: Läkemedelshantering
 • Modul: Antikoagulantia, läkemedel mot blodpropp

Diplom utfärdas då samtliga moduler är genomförda.

Läkemedelshantering 2020 Digital läkemedelsverkstad (2-3 timmar)

 • Modul: Läkemedelslista och signeringslistor + instuderingsfrågor
 • Modul: Läkemedelsformer och hur läkemedel kan ges+ instuderingsfrågor

Diplom utfärdas då samtliga moduler är genomförda.

Läkemedelshantering prov/kunskapstest 2020 (1-2 timmar)

 • Modul: Läkemedelshantering del 1
 • Modul: Läkemedelshantering del 2
 • Modul: Antikoagulantia Läkemedel

Diplom utfärdas då prov/kunskapstest är godkänt.

I det fall utbildningen skall tillföras timlista, är rekommenderad tid 8h.

Finns möjlighet till stöd under utbildningen?

Ja, om det uppkommer frågor om innehållet i utbildningen ges det möjlighet för medarbetarna till omedelbart stöd vardagar 8-16.30.

Utbildarna besvarar frågor via dessa kanaler:

073-207 49 26

hvof.sskutbildare@malmo.se

Finns möjlighet till teknisk support vid inloggningsproblem?

Ja se bifogat dokument om hur tekniska frågor kan lösas.

Vad gäller för medarbetare som ska förnya en delegering?

Medarbetare som har en delegering som ska förnyas, behöver enbart göra utbildningen Läkemedelshantering 2020 samt Läkemedelshantering prov/kunskapstest 2020. (Läkemedelshantering 2020 Digital läkemedelsverkstad är frivilligt för dessa medarbetare).

Vad behövs mer för att detta ska fungera?

Berörda chefer behöver:

 • Ta del av denna information
 • Tillse att medarbetare har tillgång till e-lärandeportalen Lärkan
 • Tillse att medarbetare genomför samtliga obligatoriska digitala utbildningar på e-lärandeportalen Lärkan
 • Tillse att medarbetaren har information om hur utbildare kan kontaktas under utbildningen
 • Meddela berörd SSK att medarbetare har godkänt kunskapstest
 • Meddela medarbetaren vilken SSK som ska kontaktas inför eventuell delegering
 • Informera de medarbetare som är anmälda till fysisk utbildning alt prov/kunskapstest i maj, att denna är inställd och istället ska utföras digitalt

Berörda medarbetare som ska delegeras behöver:

Berörda sjuksköterskor som ska delegera behöver:

 • Ta del av denna information
 • Med fördel genomföra utbildningen för kännedom om innehåll
 • Uppmärksammas att prov/kunskapstest är genomfört enskilt utan övervakning av utbildare
 • Ta del av checklista som stöd inför delegering (för den som önskar)

För ytterligare information om läkemedelsutbildningen kontakta utbildare på Kompetenscentrum:

073-207 49 26

hvof.sskutbildare@malmo.se

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen