Inspirationsdag för introduktionshandledare

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder en halvdag av inspiration till introduktions- handledare.

Syfte:

Att inspirera och stödja arbetsplatsens introduktionshandledare inför arbetet med att introducera nya medarbetare.

Mål:

Målet är att introduktionshandledaren ska få insikt i och kännedom om de olika stödresurser som finns tillgängligt i arbetet med introduktion. Målet är också att ge tillfälle för reflektion och dialog tillsammans med andra introduktionshandledare.

Målgrupp:

Av ansvariga sektionschefer utsedda introduktionshandledare inom Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen.
Inspirationsdagen riktar sig till både dig som är ny i uppdraget och till dig som introducerat nya medarbetare tidigare.  

Observera att denna inspirationsdag i första hand riktar sig till de som tidigare inte medverkat på en inspirationsdag.

Omfattning:

Halvdag, kl: 8.30 – 12.00 alternativt kl: 13.00 – 16.30

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen