Punktprevalensmätning

Utbildningen riktar sig till dig som är utsedd observatör till punktprevalensmätningen av basala hygienrutiner och klädregler som äger rum vecka 12-13 2018.

Tid: Tisdagen den 13 mars, kl 14.30-15.45

Plats: Rudbecksgatan 1, Mathildenborg, Datorsalen (till höger om entrén)

Innan den informationen/utbildningen ska du har gjort utbildningen basal hygien i Lär-Kan

Dina ifyllda uppgifter kommer att sparas för att möjliggöra eventuellt utskick av material/enkäter före/efter utbildningstillfället, samt för statistik. När detta är gjort kommer dina uppgifter att raderas.

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen