PPM-BHK 2020

Ordinärt boende

Information för observatörer i Punktprevalensmätning Basala Hygienrutiner och Klädregler (PPM-BHK) vecka 40-41 2020.

Informationen riktar sig till dig som är utsedd observatör. Du kommer att få information om hur och varför Punktprevalensmätningen ska göras.

Informationen tar ca 1 timme och genomförs som digitalt möte (Teams) via dator på egna arbetsplatsen. Länk till inbjudan kommer att mejlas ut några dagar innan mötet.

Innan informationen ska du ha genomgått utbildningsprogrammet Basal hygien som du finner i LärKan https://komin.malmo.se/larkan

Välj det tillfälle som passar dig: (klicka på raden)

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen