Information för observatörer i Punktprevalensmätning Basala Hygienrutiner och Klädregler (PPM-BHK) vecka 40-41 2020

Informationen riktar sig till dig som är utsedd observatör. Du kommer att få information om hur och varför Punktprevalensmätningen ska göras.

Informationen tar ca 1 timme och genomförs som digitalt möte (Teams) via dator på egna arbetsplatsen. Länk till inbjuden kommer att mejlas ut några dagar innan mötet.

Innan informationen ska du ha genomgått utbildningsprogrammet Basal hygien som du finner i Lärkan: https://komin.malmo.se/larkan


För att komma till informationstillfällena - klicka här


Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen