Hjälpmedelsombudsutbildning

Välkommen att anmäla dig i formuläret nedan. Stäm av med närmaste chef före anmälan.

Tid:

Torsdagen den 10 december, 2020, kl 08:15-15:30

Plats:

Storgatan 20, våning 4, Kompetenscentrum

Före utbildningen:

Gå  in och läs på sidan om "Hjälpmedelsverksamhet" på Komin.

Dina ifyllda uppgifter kommer att sparas för att möjliggöra eventuellt utskick av material/enkäter före/efter utbildningstillfället, samt för statistik. När detta är gjort kommer dina uppgifter att raderas.

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen