Förflyttningsutbildning - vikarier 2020

Utbildningen riktar sig till vikarier inom Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen. Det är en heldags introduktion i ämnet förflyttningskunskap där teoretiska och praktiska inslag varvas under dagen.

OBSERVERA! Utbildningen ger INTE behörighet till att använda personlyft, enligt Malmö stads rutin för personlyft.

Syfte

Att deltagaren ska få en introduktion i förflyttningskunskap och efter genomförd utbildning ha kännedom om vad som ligger i ett rehabiliterande och ergonomiskt skonsamt arbetssätt.

Mål

Att deltagarna ska få den grundläggande kunskap som krävs för en trygg och säker förflyttning, t.ex. naturligt rörelsemönster, rehabiliterande förhållningssätt, god arbetsställning, arbetsmiljö och bemötande samt känna till hur man kan minska risken för att personal eller brukaren skadas i samband med förflyttning. 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till vikarier inom Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen som inte tidigare fått någon introduktion inom området förflyttningskunskap.

Innehåll:

Förmiddag - Förflyttningsutbildning Basblock
Teori, träning och reflektion om bland annat bemötande, naturligt rörelsemönster, arbetsmiljö, anatomi, begrepp från fysiken, och rehabiliterande förhållningssätt.
Eftermiddag - Introduktion inför förflyttningsarbete
Praktiska moment där du tränar på förflyttningar i/till/ från sittande stående samt förflyttningar i/kring säng.

Omfattning

Heldag 08:15 - 15:30. Lunch mellan ca kl 12:00-13:00

Mat 

Det bjuds på enklare för- och eftermiddags fika. Lunch står deltagarna själva för. Det finns möjlighet att värma mat på plats. 

Anordnas av

Kompetenscentrum, HVOF

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen