Diabetes och insulin

Välkommen att anmäla dig i formuläret nedan. Stäm av med närmaste chef före anmälan.

Utbildningen ges under en heldag samt en halvdag med ca en veckas mellanrum

Datum: Onsdag, den 2 september 2020 kl 9.00- 15.00 (Del I)

Datum:Onsdag , den 9 september 2020 kl 13.00-15.30 (Del II)

Plats: Storgatan 20. Samling i god tid i receptionen på plan 3

Del I, : 5 timmar: Teoretisk undervisning.

Del II, : 2,5 timmar: Kunskapstest

Dina ifyllda uppgifter kommer att sparas för att möjliggöra eventuellt utskick av material/enkäter före/efter utbildningstillfället, samt för statistik. När detta är gjort kommer dina uppgifter att raderas.

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen