Basal hygien

Syfte

Syftet med utbildningen är att öka patientsäkerheten genom att ge personalen kunskap om vanliga smittor och smittvägar, samt hur man kan undvika smittspridning.

Mål

Att erbjuda brukare en god och säker vård, genom att följa basala hygienrutiner.

Målgrupp

Utbildningen i basal hygien riktar sig till all personal. Utbildningen riktar sig både till dig som arbetar i ordinärt och i särskilt boende.

Innehåll

  • Grundläggande vårdhygieniska rutiner inom kommunal vård och omsorg
  • Vanliga smittor och smittvägar, och hur smittspridning kan undvikas
  • Malmö stads rutiner för basal hygien
  • Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2015:10) om basal hygien 
  • Exempel från verkligheten, diskussion
  • Praktiska övningar med "Glitterbug"

Omfattning

Utbildningen omfattar c:a 1½ timme, lämpligt för tex ett APT. Undervisningen bygger på deltagarnas erfarenheter och diskussioner.

Anordnas av

Enheten för FoU, kvalitet och utbildning

Denna utbildning ges på begäran, var vänlig kontakta utbildningsansvarig:

Charlotte Hylén                                                            lotta.hylen@malmo.se

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen