UTBILDNINGEN ÄR INSTÄLLD PGA FÖR FÅ ANMÄLNINGAR

Utbildning BPSD - beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom


Denna utbildning vänder sig till omvårdnadspersonal och legitimerad personal inom SÄBO.

Obligatorisk närvaro vid samtliga dagar!

26-27 oktober kl.08.00-16.00 samt en halv uppföljningsdag
den 4 mars 2021 kl.13.00-16.00.

Plats: Storgatan 20, plan 4, rum 4241
Deltagarna hämtas i receptionen på plan 3

Fika vid utbildning
Kaffe, te och wasasandwich på förmiddagar.
Kaffe, te och kaka på eftermiddagar.

Max 12 deltagare och minst 8 för att utbildningen ska äga rum.


Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen