Information/utbildning för observatörer i Punktprevalensmätning 

Utbildningen riktar sig till dig som är utsedd observatör till punktprevalensmätningen av basala hygienrutiner och klädregler som äger rum vecka 12-13 2018.

Syfte

Att deltagare ska få information/utbildning om hur och varför Punktprevalensmätningen (PPM) ska göras.  

Mål

Att efter genomförd information/utbildning kunna utföra observatörsrollen i samband Punktprevalensmätningen vecka 12-13 2018.

Målgrupp

Utsedda observatörer inom Hälsa-, vård och omsorgsförvaltning. 

Omfattning

1 tim och 15 min. Kl 13:00-14:15 eller kl 14:30-15:45

Lokal

Agnesfridsvägen 2, Draken: 13, 15 och 27 februari

Rudbecksgatan 1, Mathildenborg, Aulan: 21, 22, 26 februari samt 6 mars

Rudbecksgatan 1, Mathildenborg, Datorsalen: 13 mars

Förkunskap

Inför utbildningen ska Du som deltagare genomgått utbildningen basal hygien i Lär-Kan. Vg se länk

Anmälan

Klicka på länken och välj datum och tid i höger spalten. Anmälan

Anordnas av

Kvalitetsutvecklare HSL Ordbo och Säbo

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen