ASIH ger utbildning i palliativ vård för leg personal

Välkommen att anmäla dig i formuläret nedan. Stäm av med närmaste chef före anmälan.

Utbildningen ges under en eftermiddag

Datum: 5 februari 2020 kl 13-16

Lokal: Hörsalen

Plats: Kungsgatan 13

Kontakt: Lotta Hylén: lotta.hylen@malmo.se eller 0708-37 71 10

 


Dina ifyllda uppgifter kommer att sparas för att möjliggöra eventuellt utskick av material/enkäter före/efter utbildningstillfället, samt för statistik. När detta är gjort kommer dina uppgifter att raderas.

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen