ASIH ger utbildning i palliativ vård för leg personal

Mål

Att ge legitimerad personal ökad kompetens och trygghet i mötet med den döende patienten och de närstående.

Målgrupp

Utbildningen i palliativ vård riktar sig till legitimerad personal som i sitt arbete träffar patienter i livets slut, både i ordinärt och särskilt boende.

Med legitimerad personal avses sjuksköterska, distriktssköterska, annan specialistsjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut eller dietist.

Innehåll

  • ASIH och deras uppdrag
  • Symptomlindring i livets slut
  • Smärtskattning och munhälsobedömning
  • Anhörigstöd
  • Positionering
  • Palliativ rehabilitering
  • Diskussion kring patientfall

Omfattning

Utbildningen omfattar 3 timmar.

Fika

Det bjuds på enklare fika.

 

Frågor? Kontakta:

Lotta Hylén

lotta.hylen@malmo.se

0708-37 71 10

 

Maria Arbdal

maria.arbdal@malmo.se

0703-15 73 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen