Dialogmöte för praktikanter
Ung i sommar 2019

Här kan du anmäla din Ung i sommar-praktikant för dialogmöte. Syftet med träffen är praktikanterna ska få reflektera över sin praktik tillsammans med andra ung i sommar-praktikanter och få inspiration och information om våra verksamheter och yrken.

Program för dialogmötet:

Anmäld deltagare väntar i receptionen där vi hämtar upp.

12.00 Presentationsrunda

12.30 Runda-bords-samtal; vad gör du på ditt sommarjobb?

13.00 Hälsa, vård och omsorg; vad är det för mig?

14.00 Avslut

Dialogmöten sker vid två tillfällen: 20 juni och 19 juli, det finns plats för 90 deltagare per tillfälle. Här nedan kan du anmäla till de tillfälle som passar er bäst.


Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen