Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Framtida ledare 2020-2021

Nu finns det möjlighet att ansöka till nästa omgång av utvecklingsprogrammet Framtida ledare. Programmets målgrupp är medarbetare med en framtid inställd på att bli chef i någon av Malmö stads verksamheter.

Är du Malmö stads nästa ledartalang? Under hösten finns möjlighet att ansöka till nästa omgång av utvecklingsprogrammet Framtida ledare. Programmet riktar sig till medarbetare i Malmö stad och genomförs med start januari 2020 till juni 2021. Programmet omfattar ca 25 dagar och en del av programtillfällena är i internatform.

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har 7 platser i kommande program.

Kriterier för ansökan

Du som söker..

• är väl förtrogen med och levandegör personalpolicyn och Malmö
stads värdegrund
• har en uttalad vilja och förmåga att leda andra
• har en drivkraft och motivation i ditt nuvarande arbete
• är utvecklingsinriktad och har en god kommunikativ förmåga
• har ambition att utveckla ditt personliga ledarskap
• är nyfiken och öppen för utmaningar som ledare i hela Malmö stad
• har inte en chefsbefattning idag

Inom Hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen är det dessutom krav på högskoleutbildning.

Ansökan

Du som är intresserad av att söka och som uppfyller kriterierna, fyller i intresseanmälanWord (word, 48 kB). Intresseanmälan skickas in i samråd med din närmaste chef.

Senast den 19 september 2019 ska intresseanmälan vara inkommen via mejl till anna.johansson@malmo.se eller via internpost: Anna Johansson, HR-avdelningen, Kungsgatan 13

Urvalsprocess

Efter ansökningstiden kommer ett första urval att göras inom respektive avdelning. Därefter kommer ett antal sökande bli kallade till gruppintervju. Gruppintervjuerna genomförs under oktober-november. I december kommer slutgiltigt besked om vilka personer som får plats i programmet som startar i januari 2020.


Kontakta Anna Johansson, HR-avdelningen, för eventuella frågor.

Mobil: 0709-950669

E-post: anna.johansson@malmo.se

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen