Anmälan till forumteater om sexuell hälsa på särskilt boende 

Avdelningen för särskilt boende anordnar forumteater med fokus på sexuell hälsa.

Genom interaktiva scener varvat med teoretiska samtal kommer medarbetare själva vara delaktiga i processen tillsammans med skådespelarna, och reflektera kring hur man kan agera i och möta olika situationer och frågor som rör brukares relationer, kärleksliv och sexualitet.

Det kommer att anordnas 13 utbildningstillfällen för medarbetare, samt ett tillfälle specifikt för chefer. Antal vid varje insats är 45 platser. 

Målgrupp

Teatern riktar sig till alla som arbetar på särskilt boende, HSL-enheten, kostenheten eller stab. Även biståndshandläggare riktade mot särskilt boende kan anmäla sig.

Plats

Lokal: Hörsalen på Kungsgatan 13 (undantaget den 23/9 och 24/10 då lokal är Mathildenborgs aula.)OBS! den 3/12 på Ungdomens hus

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen