Utbildning i depression-
och suicidprevention.

Utbildningen vänder sig till chefer inom HVOF.

Syfte:

Att ge dig som chef ökad kunskap kring depression- och suicidprevention.
Vad kan vi i HVOF göra? Vad bör vi göra? Hur hjälper du dina medarbetare att arbeta med dessa frågor?

Mål:

Att du som chef kan ge dina medarbetare rätt verktyg för att förebygga, upptäcka och bemöta dessa tillstånd hos brukare och patienter.

Målgrupp:

Chefer inom HVOF, gäller både hälsa och förebyggande, särskilt boende, ordinärt boende och myndighet.

Anordnas av:

Konsultativa psykiatrisjuksköterskor inom hälsa och förebyggande.

Välj vilken av dagarna du vill anmäla dig till i menyn till höger.

När: 23 oktober eller 21 november

Tid: Klockan 09.00-12.00

Plats: TegelKarin, Kungsgatan 13 i rum 3123

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen